You are here

Přijímáme nové členy!

Do našeho klubu přijmeme nové zájemce o střelbu - děvčata a chlapce ročník 2006 - 2007.