You are here

Propozice poháru RSCM 2012/2013

P R O P O Z I C E
Poháru RSCM Brno 2012/2013
Pořadatel: RSCM ČSS Brno ve spolupráci s SSK Slatina
Ředitel: Stanislav Hlaváček – vedoucí RSCM Brno
Organizační výbor: Stanislav Hlaváček,ing. Pavel Pěch,ing. David Pokorný
Hlavní rozhodčí: Škoda Josef A – 188,Stanislav Hlaváček A - 225
Místo: Střelnice RSCM ČSS Hybešova 46
Cíl : Neobvykle si zasportovat – zastřílet si s radostí. Obzvlášť jsou vítány dorostenecké kategorie
Disciplína: VzPu 40+5F
VzPi 40+5F
VzPu 30 mládež v leže do 14 let
Termíny:
1.kolo 13. 10. 2012
2.kolo 3 .11. 2012
3.kolo 17. 11. 2012
4.kolo 1. 12. 2012
5.kolo 15. 12. 2012
6.kolo 22.12. 2012
7.kolo 29. 12. 2012
8.kolo 12. 1.2013
9.kolo 19. 1.2013
10.kolo 2.2.2013
Finále 16. 2.2013
Do celkového hodnocení se počítá výsledek ze sedmi kol !!!!!
Pozor: K umístění po 10 kolech se připočte finalistům bodový koeficient, tzn. za 1. místo 10 bodů, 2. místo 9 bodů,… 10. místo 1 bod. Cílem je motivovat sportovce o co nejlepší umístění v základní části.
Startovné ekonomické 50 Kč za disciplínu.
Vítězové finále každé disciplíny obdrží putovní pohár manažera RSCM Brno a každý vítěz ročníku bude na tomto poháru zaznamenán. Každý účastník finále získá hodnotnou cenu. Na ceny bude použito 80 % z vybraného startovného.
20% bude použito na nákup terčů.
Závod je možné předstřelit na oficiálním tréninku před závodem v odůvodněných případech.
Pozor !!! upozornění !!!
Na střelnici je vstup možný pouze v přezůvkách.

V Brně 1. 9. 2012 Stanislav Hlaváček v.r.